Kuo toe fie Minisitaa ‘a ‘Akilisi

Nuku’alofa, Tonga, ‘aho 10 ‘Okatopa, 2012: Kuo fakae’a he Fale Alea he pongipongi ni na’e kole ‘e ‘Akilisi Pohiva ki he ‘Eiki Palemia, Lord Tu’ivakanoo kene huuatu mo e toko 3 kehe mei he ‘ene fa’ahii ‘o kau he Pule’anga kae fakafoki ‘enau fokotu’u ‘oku ta’efalala’anga e Palemia. Ko e fakahaa ia ‘e he Ministaa ‘o e Lao, Clive Edwards, lolotonga ia e ngaahi feme’a’aki ‘a e Fale he pongipongi e ‘aho ni.

Fakatatau ki he ‘Eiki Ministaa, na’e kole ‘e ‘Akilisi ki a Lord Tu’ivakano kene tuku ki tu’a mei he Kapinetii ‘a e tokoni palemia – Samiu Vaipulu, Minisita ‘o e Lao – Clive Edwards, Minisita ki he Tanaki Pa’anga Humai – Fe’ao Vakata mo e Minisita ‘o e Leipa, Takimamata mo e ngaahi Ngaue’anga – Dr. Viliami Latu.

‘I hono fakae’a he pongipongi ni ‘e he Minisita ‘o e Lao ‘a e feinga koeni ‘a ‘Akilisi ki he Palemia mo ‘ene fokotu’uu, na’e ‘ikai malava ‘e ‘Akilisi kene faka’ikai’I ia he Falealeaa lolotonga ‘a e tipeti ‘o e pongipongi ni.

‘I he ngaahi fakamatala kuo ma’u ‘e he Ongoongo ‘a e Letio Tonga, na’e fai ‘e ‘Akilisi ‘ene kole koeni ki he ‘Eiki Palemia he faka’osinga e uike kuo’osii, ‘o ne fakahaange tene fakafoki pe ta’ofi ‘a ‘enau fokotu’u ke vakai’I e falala’anga ‘a e Palemia mo e Kapinetii kapau foki ‘e fakamaloloo’I kitu’a ‘a e kau minisitaa ‘e toko 4. ‘Oku pehee na’e fakahaange ‘e ‘Akilisi ki he Palemia, ka tuku kitu’a ‘a e kau minisitaa koia ‘e toko 4, tene fetongiatu ‘aki ‘a e toko 4 mei he ‘ene kau fakafofonga falealea ‘o e Paati Temokalati ‘Otumotu Anga’ofa pe PTOA ‘o kau ai ia- ‘a ‘Akilisi Pohiva, Sitiveni Halapua, ‘Isileli Pulu pea mo Sunia Fili.

Kaekehe, na’e fakahoko aipe ‘I he ho’ataa ‘o e ‘aho Monite e uike ni, 8 ‘o ‘Okatopa ni, ‘a hono hikinima’i pe ‘oku kei falala’anga e Palemia mo ‘ene Kapinetii ‘o ‘ulungia ai ‘a e fokotu’uu ‘aki e ‘ikai poupou ki ai e toko 13 e kau memipa he Falee kae loto pe kiai ‘a e toko 11 ‘o e kau memipa e PTOA.

‘Oku mahino foki ki he Ongoongo ‘a e Letio Tonga – lolotonga koia hono tukuaki’I ‘e ‘Akilisi mo hono kau poupouu ‘a e faihala ‘a e Pule’anga lolotonga ‘o taki ai ‘a e Palemia, Lord Tu’ivakano, kuo ne toe feinga pe ia ke huu ‘o kau he Kapinetii ‘a e ‘Eiki Palemiaa fakataha mo e ni’ihi he Falealeaa ‘o ‘ene kau poupou he PTOA.

TBC


, ,

Comments are closed.