Ikai tali e Lao Fakaangaanga Fakatonutonu ki he Lao ‘o e Me’atau mo e Mahafu

Na’e kau fakataha e Fakafofonga e Hou’eiki Nopele ‘o Ha’apai ki he Fale Alea, Lord Fakafanua, pea moe kau Fakafofonga e Kakai ‘i hono fakasitua’i e Lao Fakaangaanga Fakatonutonu ki he Lao ‘o e Me’atau mo e Mahafu.

‘I he fakahoko ‘o e paloti he Komiti Kakato he houa efiafi e ‘aho ni, na’e tau’aki 9 ‘a e loto mo e ta’e loto ki hono tali ‘o e Lao Fakaangaanga Fakatonutonu.

Na’e ‘ikai ke loto ke tali e Lao Fakaangaanga ni ‘a e kau fakafofonga ‘o e kakai ‘e toko 8 na’a nau me’a ‘i he Fale Alea pea toko 9 ‘aki ‘a e fakafofonga Nopele ‘o Ha’apai, Lord Fakafanua.

Ka na’e loto ke tali e Lao ni ‘a e kotoa ‘o e kau memipa ‘o e Kapineti pea mo e kau fakafofonga kehe ‘i he tepile ‘a e kau nopele na’a nau me’a ‘i he Fale ‘o ma’u ai e fo’i paloti ‘e 9.

Koe’uhi ko e tau’aki mahanga koia he 9 ‘a e loto mo e ta’eloto ke tali ‘a e Lao Fakaangaanga Fakatonutonu ki he Lao ‘o e Me’atau mo e Mahafu, na’e pau ai ki he Sea e Komiti Kakato, Siosifa Tu’utafaiva ke fai ‘a ‘ene paloti. Na’e fili ai ‘a e Sea ke ‘oua ‘e tali ‘a e Lao Fakaangaanga Fakatonutonu ni, ‘o ikuna ai e kau ta’eloto mo e fo’i fili ‘e 10.

‘Oku mahino foki ko e Lao Fakaangaanga ko eni na’e ‘osi tali ia ‘e he Fale Alea he ta’u kuo’osi ka na’e ‘ikai ke fakamo’oni huafa ki ai e Tama Tu’i kuo ungafonua, Siaosi Tupou V, he taimi na’e fakahokoatu ai ki he ‘Ene ‘Afio ke fakamo’oni huafa kiai kae hoko ko e Lao.

‘I he feme’a’aki kimu’a pea fakahoko ‘a e paloti he ‘aho ni na’e fakaha mei he tepile ‘a e kakai ‘oku ‘i ai ‘enau tokanga mo e hoha’a ki he taumu’a ‘o e Lao ko eni koe’uhi ke kaunga lelei ki he hou’eiki nopele. Ka neongo eni ne me’a ‘a e ‘Eiki Minisita ‘o e Lao, Clive Edwards, ‘o fakaha ‘oku ‘ikai ke ‘i ai ha ‘uhinga pehe ka ko e taumu’a pe ke tatau ki he tokotaha kotoa ‘a e lao.

Na’e fefeka ‘a e ngaahi feme’a’aki na’e fakahoko ‘i he kaveinga ko eni kimu’a pea fokotu’u ‘e he Tokoni Palemia, Samiu Vaipulu kenau paloti aa kae mahino pe ‘e tali pe ‘ikai.

Kuo iku ai heni ‘o ‘ikai ke tali ‘a e Lao Fakaangaanga Fakatonutonu ki he Lao ‘o e Me’atau mo e Mahafu.

TBC


, ,

Comments are closed.